Profesionální školení OPC ve Slaném - Česká republika

Školení OPC Classic a OPC UA probíhají v profesionálně vybavené školicí místnosti firmy ExPS s.r.o., v Obchodním a společenském centru Hemerkův statek, Ouvalova 390, Slaný. Naši školitelé jsou samozřejmě certifikováni firmou Matrikon jako Matrikon OPC System Integrator.

Typy nabízených Školení

Školicí místnost je vybavena moderní technikou a pro každého účastníka školení je připraven předinstalovaný počítač s nezbytnými SW nástroji. Zakládáme si na individuálním přístupu, proto je maximální počet účastníků školení omezen na 6.

OPC UA - Level 1

Seznamte se i Vy s technologií OPC UA již dnes a podpořte tak svůj technický a ekonomický růst! Prostřednictvím našeho profesionálního školení doplněného množstvím praktických úloh se rychle a jednoduše seznámíte se základy OPC UA a budete komplexně připraveni na integraci prvních inovativních řešení na poli UA!

Více informací
OPC UA - Level 2

Připravujeme! OPC UA má ambice transformovat segment průmyslové komunikace od embedded zařízení až po kancelářské aplikace vrcholného managementu. Úspěch moderních řešení na poli Data & Information Management tak bude záviset především na efektivní spolupráci oddělení Automatizace, MaR, IT, ERP a nekompromisní znalosti nového standardu OPC UA!

OPC Classic (DA, HDA, AE)

Ačkoli se nový standard OPC UA začíná stále více prosazovat v nových aplikacích, stávající datové platformy na bázi OPC Classic, do kterých navíc provozovatelé investovali nemalé prostředky, musí nadále fungovat. Pro velký zájem našich zákazníků tak připravujeme i školení základů OPC Classic (OPC DA, OPC HDA a OPC AE).

Více informací
Domluvit školení

OPC Školení INDIVIDUAL

Školení jsou pořádána v České republice a jsou tak primárně určena pro zájemce z ČR. V rámci Školení INDIVIDUAL je však alternativně možné dohodnout školení v anglickém jazyce.

Přijedeme přímo k Vám! Klientům z řad větších podniků nabízíme možnost realizovat individuální školení přímo v jejich areálu / kancelářích. Projektor a 4ks. předinstalovaných PC přivezeme sebou. V případě většího počtu školených osob si tyto osoby musí zajistit vlastní notebook.

Kontaktovat