OPC-Expert komunikace OPC

Fenomén OPC

Úspěch komunikačního standardu OPC je neoddiskutovatelný. Od doby prvého uvedení komunikačního standardu OPC DA v1.0 v roce 1996, se tento standard stal fenoménem na poli sdílení dat mezi různými aplikacemi v průmyslových výrobních a informačních systémech.

Přes nesporné výhody a přínosy pro systémové integrátory a provozovatele technologických celků, s sebou standard OPC přinesl i mnoho problémů a úskalí, např. závislost na Microsoft technologii COM/DCOM, obtíže s nastavením DCOM, jen základní úroveň zabezpečení, obtížnou realizaci OPC komunikace v síťovém prostředí s technologií firewall a různými doménami, roztříštěnost a nekonzistenci v OPC DA, HDA a AE. V roce 2009 byl navíc uvolněn pro širší veřejnost zcela nový standard OPC UA, koncepcí zcela revoluční a ve svém důsledku znamenající zásadní posun v chápání a způsobech užití OPC.

Všichni nemůžeme být profesionály v oblasti komunikace OPC! Ne všechny firmy si mohou dovolit zaměstnávat Specialistu průmyslové komunikace! Poskytujeme Vám řešení - spolehlivé, s vysokou přidanou hodnotou a zásadní podporou Vašeho technického a ekonomického růstu!

Profesionální poradenské a integrátorské služby

Členy našeho týmu jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové nejen se zkušenostmi v oblasti OPC, ale i průmyslové automatizace a sběru a zpracování dat. Náš komplexní pohled na Vaši problematiku je tak zárukou úspěchu!

Obraťte se na nás s důvěrou při řešení:

  • Výběr vhodného OPC serveru pro přístup k provozním datům
  • Konfigurace COM-DCOM pro přístup k OPC serveru
  • Konfigurace firewall pro přístup k OPC serveru
  • Sběr a archivace dat - historian či databázový server
  • Zpracování dat - přistup k on-line či archivovaným datům a jejich zpracování
  • Sdílení dat mezi různými OPC servery různých výrobců
  • Upgrade na OPC UA - migrace stávající OPC Classic architektury na moderní komunikaci OPC UA
  • Redundance OPC Serverů, redundance OPC Komunikace
  • Bezpečnost průmyslové komunikace OPC - zabezpečení proti hackerům, virům apod.
  • Alarmy a události - sběr, archivace a zpracování Alarms & Events prostřednictvím OPC AE
Kontaktujte nás prostřednictvím E-mail: supportzavinacopc-expert.eu

Vzdělávání

Školení OPC a OPC UA Chcete dále rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti Průmyslová komunikace OPC a OPC UA? Přihlaste se na školení, které Vám přehlednou formou poskytne veškeré informace potřebné k realizaci vlastních projektů pa bázi OPC!

OPC UA - klíč k úspěchu

Nová éra vertikální integrace Naše znalosti OPC UA a zkušenosti s nasazením tohoto moderního, flexibilního a bezpečného komunikačního standardu jsou v rámci České republiky nepřekonatelné. Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme naplnit veškeré cíle a očekávání s OPC UA spojené!