OPC-Expert komunikace OPC

OPC Tunneller - nejoblíbenější produkt roku 2011!

OPC Tunneller - schéma komunikace, základní princip spojení

OPC Tunneller - nástroj pro převod OPC komunikace na TCP/IP. Tím uživatel eliminuje obvyklé problémy s nastavením COM/DCOM a zjednoduší použití standardu OPC v síťovém prostředí se zabezpečením technologií firewall nebo mezi různými doménami. Produkt zároveň posiluje bezpečnostní mechanizmy jinak standardu OPC neznámé, jako ověřování IP adres či kriptování. OPC Tunneller je určen pro komunikaci založenou na standardu OPC Classic, ve verzi pro OPC DA a OPC HDA.

Více informací +

MatrikonOPC Data Manager

Jedinečný nástroj pro sdílení dat mezi 2 a více OPC servery. OPC Servery jsou tradičně designovány pro komunikaci typu Klient - Server, neumí proto vzájemně komunikovat na úrovni Server - Server. MatrikonOPC Data Manager je de-facto vícehlavý klient, současně vyměňující data s několika OPC Servery. Umožňuje sdílení OPC DA, ale i OPC HDA a OPC AE dat mezi PLC, DCS a dalšími inteligentními zařízeními s jinak nekompatibilními komunikačními protokoly. Jednoduchá konfigurace formou "drag & drop", bezpečné a spolehlivé sdílení dat mezi systémy. Pokud potřebujete zvýšit spolehlivost, Data Manager umožňuje ve spojení s MatrikonOPC Redundancy Broker i plnou redundanci komunikačních kanálů!

Více informací +

MatrikonOPC Redundancy Broker

Potřebujete zvýšit spolehlivost vaší OPC komunikace v aplikacích, kde si nemůžete dovolit ztrátu byť jediné vteřiny dat? Zpravidla není problém zakoupit a provozovat dvojici OPC Serverů. S problémem se můžete setkat především na straně klientských aplikací (HMI, Historian, Advanced Process Control apod.), které často neumí přistupovat k redundantním OPC Serverům? Řešením je Redundancy Broker firmy Matrikon!

MatrikonOPC Redundancy Broker umožňuje rychle zprovoznit kompletní redundanci datového toku v systémech využívajících komunikační standard OPC. Redundancy Broker je ve verzi pro OPC DA, OPC HDA i OPC AE. Redundancy Broker kontinuálně monitoruje Primární OPC Server a v případě detekce chyby beznárazově přepíná komunikaci na Sekundární OPC Server. Ztráta dat ani výpadek komunikace Vás již nemůže ohrozit. Zaručeně!
Více informací +Freeware nástroje OPC Classic

OPC DA Browser MatrikonOPC (DA) Explorer - Neocenitelný nástroj při uvádění OPC komunikace do provozu! Existuje i ve verzi Mobile Explorer, spustitelné z USB!!!

OPC HDA Browser MatrikonOPC HDA Explorer - Otestujte připojení k firemnímu Historianu pomocí protokolu OPC HDA.

OPC AE Browser MatrikonOPC AE Explorer - Chcete začít sbírat a archivovat Alarmy a Události generované vašimi řídicími systémy? Otestujte si nejprve kvalitu instalovaného OPC A&E Serveru a formát generovaných zpráv pomocí tohoto nástroje, který je ke stažení zcela zdarma!